16 jul

UngCamp 2019 / Det fuldkomne hjerte

Download dias.

Det er en lidt stor fil, så derfor får du lige nogle stikord til bibeltimen her:
 • Er treenigheden bibelsk? Se fx Matt 28,19; 2 Kor 13,13.
 • Er treenigheden vigtig? Meget, ifølge den athanasianske trosbekendelse (ca år 500, find den på folkekirken.dk). Treenigheden er det, der adskiller den “hellige, almindelige kirke” fra andre kirke-lignende samfund.
 • Åb 4-5: En tekst, der præsenterer treenigheden. Johannes ser Gud som 1) Ham, der troner, 2) Lammet (som tydeligvis er Gud) og 3) Guds syv ånder (som Lammet har, og som er Guds, dvs. Ham, der troner)
 • Hvad er treenighedens funktion?
  • Kærlighed: Gud er frem for alt Far, dvs. en, der elsker sin søn. Joh 14,6-7; 17,24. Gud elsker sin søn (Jesus) ved at sende sin Ånd (Matt 3,16-17; Rom 5,5; 2 Kor 13,13)
  • Fællesskab: Et ubrydeligt fællesskab; de er tre, men alligevel én – uden at sammenblande og uden at adskille. En tilnærmelsesvis holdbar sammenligning er 1 Mos 1,26; 2,21-24, hvor Adam og Eva skabes i Guds billede, og Eva skabes ud af Adams ene side. De er to, men skal binde sig sammen til ét kød.
   • C.S. Lewis: “I kristendommen er Gud ikke en statisk ting (…) men en dynamisk, pulserende aktivitet, et liv, næsten en slags drama. Næsten (…) en form for dans.”
   • Tim Keller: “Ingen person i treenigheden insisterer på, at de andre skal dreje rundt om ham; tværtimod cirkler og kredser hver af dem frivilligt om de andre.”
   • Et græsk ord for dette: Peri-khåræsis (“at gøre plads omkring hinanden”), denne tanke findes bl.a. i Joh 14-17, fx 17,21.
   • Gud skabte, fordi den kærlighed, som han fra evighed af har haft til Sønnen ved Helligånden, boblede over. Han skabte for at invitere dig og mig ind i sit kærlighedsfællesskab. Se fx Joh 14,23; 17,21.
 • Hvordan skal dette præge vores kristne fællesskaber? 1 Kor 8-10: Paulus opfordrer os til at give afkald på vores egne rettigheder og friheder for de andres skyld.
  • Regel 1: ”Alt er tilladt, men ikke alt gavner” (10,23).
  • Regel 2 (trumfer regel 1): “Søg ikke det, som er til bedste for jer selv, men det, som er til bedste for andre” (10,24).
  • Paulus’ tommelfingerregel: “Selv prøver jeg altid at være alle til behag og søger ikke mit eget bedste, men de andres, for at de kan frelses. Efterlign mig, ligesom jeg efterligner Kristus!” (10,33-11,1).
To gode bøger om treenigheden:
 • Michael Reeves: Den smukke Gud (Credo 2013)
 • Jørgen Sejergaard: Tempelgud (Credo 1997)
Gud præsenteres bl.a. i Åb 4,8 som “han som var og som er og som kommer”. Hvorfor er det sidste led ikke “vil være”? Blandt andet dét har jeg skrevet lidt om her.