Moseloven

Torben Kjær: Jesus og loven

Manuskript fra Torben Kjærs foredrag på DBI om Jesu stilling til Moseloven med henblik på, hvad i Moseloven der er forpligtende for kristne i dag, og hvorfor det er forpligtende. tkjaer.net (Jesus og loven) Eller: Hiphil 1-2004

Carsten Elmelund Petersen: Etiske love, juridiske love, ceremonielle love og renhedsforskrifter – systematik, sammenhæng eller sammensurium i Moseloven?

Manuskript fra foredrag holdt på DBI i september 2003. Hiphil 1-2004

Kurt Christensen: Sachsenspiegel eller åbenbaret lov? Hvad i Moseloven er ifølge Luther etisk forpligtende for kristne i dag – og hvorfor er det forpligtende?

Manuskript fra foredrag holdt på DBI i september 2003. Hiphil 1-2004

Nicolai Winther-Nielsen: Moseloven som torn, form og norm: Skitse til en etisk brugervejledning

Manuskript fra foredrag holdt på DBI i september 2003. Hvad i Moseloven er gyldigt i dag – og hvorfor? Hiphil 1-2004

Timo Laato: Paulus och Lagen

Manuskript fra foredrag holdt på DBI i september 2003. Hiphil 1-2004

Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke 2010-01: Den kristne og loven

Tidsskriftsnummer med fokus dels på den kristnes forhold til loven, dels Jesu forhold til Moseloven. dttk.dk