Friheden i Det gamle Testamente, Påskelejr 2019

Materialer fra sporet

Til videre studium

 • En god og kort dansk indføring i bibelsk teologi, som kan købes på lohse.dk eller i Bogcaféen, er: Chester, Tim. 2006. Guds køreplan: at forstå frelseshistorien. Hillerød: LogosMedia.
 • Eller (udgået fra forlaget): Nummela, Leif. 2010. Bibelens røde tråd. Fredericia: Lohse.
 • En noget tungere fremstilling (ligeledes udgået, men findes i de fleste IM-/LUMI-genbrugsbutikker) er: VanGemeren, Willem. 2001. Fra skabelsen til det nye Jerusalem: Bibelen i frelseshistorisk perspektiv. Hillerød: Luthersk Missionsforenings Bibelskoles Elevforening.
 • Med særligt fokus på Bibelens Messias-begreb kan anbefales (udgået fra forlaget): Alexander, T. Desmond. 2000. Konge som tjener: Bibelens billede af Messias. København: Credo.
 • Missionens plads i den bibelske teologi behandles fremragende i: Wright, Christopher J. H. 2012. Guds folks mission : en bibelteologi for kirkens mission. Fredericia: Lohse. Sælges som e-bog på lohse.dk.
 • Til studium af Esajas’ Bog kan følgende anbefales (udgået fra forlaget): Nymann Eriksen, Henrik. 2007. Se min tjener! Messiasprofetier hos Esajas. København: Credo.
 • For dybere forståelse af de jødiske fester henvises gladeligt til: Holm Mortensen, Jan. 2018. Jesus og de jødiske fester: Israels festkalender som guide til Det Nye Testamente. Fredericia: Lohse. Kan købes på lohse.dk eller i Bogcaféen.
 • Til belysning af “Den gamle pagt” og NT’s brug af GT kan Peter Søes’ og Torben Kjærs artikler i Budskabet 05-2017 anbefales: dlm.dk.
 • Som introduktion til GT’s historie kan følgende bog tjene, skønt den efterhånden har nogle år på bagen (oprindeligt er den fra 1975): Uglem, Olav. 2009. Abraham – Nehemias: Israels historie i uddrag. Hillerød: Luthersk Missions Bibelskoles Elevforening. Kan købes på bethesdas.dk eller i en genbrugsbutik.
 • Følgende artikel af Ole Andersen om “To måder at læse Det Gamle Testamente på” anbefales: ordetogisrael.dk.
 • Om gudsbilledet i GT har jeg samlet en liste over ressourcer her.
 • Generelle værktøjer til bibellæsning og -studium kan findes her.