Antikke kilder

Tobits Bog

Datering: 300-200 f.Kr., Mesopotamien.

En moralistisk historie om Tobit og hans søn Tobias. Foregiver at foregår i Nineve kort tid efter Nordrigets eksil (2 Kong 17,1-6). Oprindeligt skrevet på aramæisk eller hebraisk, og efterfølgende oversat til græsk. En del af LXX. Lægger vægt på fromhed, fx i forbindelse med begravelser. Den, der holder Guds lov, vil blive velsignet. Udpræget englelære. Indeholder en profeti om templets genopbyggelse (14,5-7).

Dansk oversættelse: Det Gamle Testamentes Apokryfe Bøger.