Gammeltestamentlige apokryfer

Tobits Bog
Judits Bog
Tilføjelser til Esters Bog
Visdommens Bog
Siraks Bog
Baruks Bog / Første Baruksbog
Jeremias’ Brev
Tilføjelser til Daniels Bog A / Susanna
Tilføjelser til Daniels Bog B / Azarjas bøn og De tre mænds lovsang
Tilføjelser til Daniels Bog C / Bel og dragen
Manasses Bøn
Første Makkabæerbog
Anden Makkabæerbog