Kasper Andreas Bergholt

Teologistuderende, forfatter, bibelunderviser
Min bog “Den Salvede: Historiske og teologiske perspektiver på Jesus som Israels Messias” kan købes hos forlaget Semper.