Kasper Andreas Bergholt

Teologistuderende, forfatter, bibelunderviser og foredragsholder

Den salvede: Historiske og teologiske perspektiver på Jesus som Israels Messias (Semper 2022) En anden historie: Overvejelser om Bibelens profetier og Johannes’ Åbenbaring (Semper 2023) Jordnær teologi: Planter, dyr og mennesker i Guds verden (Semper 2023)