Foredrag

Herunder kan du bladre gennem mit foredragskatalog.
Med mindre andet er angivet, tager et foredrag ca. 45 min, og udover dækning af transportudgifter tager jeg et honorar på 2.000 kr.

Booking sker her

Jordnær kirkeHumlebiernes GudMenneske i Guds verdenStår der noget om Jesus i Det Gamle Testamente?Hvad sker der mellem Det Gamle og Det Nye Testamente?Hvad var en kristus på Jesu tid?Hvorfor er det vigtigt, at Jesus er Israels Messias?Historiens Gud og Herre?Hvordan kan Bibelen være en autoritet for kristne i dag?Er det problematisk at bekende Jesus som konge i dag?Det kristne håb handler ikke om himlenJohannes' Åbenbaring: Tilbage til fremtiden
Hvad har Gud med denne Jord at gøre? Det er vi nødt til at overveje i en tid med klimaforandringer og biodiversitetskrise. Har kristen teologi et jordnært potentiale, står der noget om klimaet i Bibelen, og hvordan er man kirke i en forandret verden?
Måske har du opdaget det. Vi er ikke alene. Der er andre levende væsener på jorden. Men er Gud også Gud for humlebierne og egetræerne? Hvilken rolle spiller dyrene og planterne i Guds frelsesplan, og gør det nogen forskel for os mennesker?
Det går ikke så godt med vores håndtering af Guds skaberværk. I kirken taler vi ofte om vores forvalteransvar, men er det virkelig løsningen, eller bliver det nogle gange en del af problemet? Hvad er egentlig vores rolle som mennesker i Guds verden?
Mange kristne er af den opfattelse, at Det Gamle Testamente handler om Jesus, mens mange andre (fx jøder) læser Det Gamle Testamente anderledes. Hvem har ret (hvis nogen)?
Når vi bladrer fra Malakias’ Bog til Matthæusevangeliet, er der ofte kun et par blanke sider, som dog dækker næsten 500 år – de måske mest formative og udfordrende år for den antikke jødedom. Det er blandt andet her, farisæere, synagoger og romere træder ind på scenen; den scene, Det Nye Testamente udspiller sig på. Men hvad sker der mere nøjagtigt, og hvorfor er det egentlig vigtigt at vide noget om?
Det er ikke en stavefejl, for kristus er et helt almindeligt tillægsord på græsk. Det er altså ikke et ord, Jesus eller Markus eller Paulus har opfundet, men et ord, der på Jesu tid allerede var fyldt med betydningsindhold. Og hvis vi dykker ned i de betydninger, kan det hjælpe os til at forstå, hvorfor evangelisterne beskriver Jesus, som de gør. (45 min eller 2 x 45 min.)
Messias eller Kristus – der har næsten fået karakter af Jesu efternavn. Men faktisk er det en titel og en funktion, ja, det er tilmed den første kirkes trosbekendelse. Men har vi i dagens danske kirke glemt, hvor afgørende det er, at Jesus er Israels Messias? Har vi glemt, hvad en Messias er? Har vi glemt, at bekendelsen til Jesus som Israels Messias er den artikel, hvor- med kirken står og falder?
Har Gud planlagt historiens gang i detaljer, eller har han mistet kontrollen med verdenshistorien? Hvordan kan vi tro på en almægtig Gud, når verden er fyldt med krig og ufred? Har Gud overhovedet en plan for, hvor det hele ender henne? Spørgsmålene er mange, men det er svarene ikke nødvendigvis. Én ting kan vi dog være sikre på: Jesus er Messias. Men hvad har det med noget at gøre?
Bibelen er lidt en mærkelig størrelse. Den er ikke en opslagsbog eller et leksikon, men en samling af gamle fortællinger. Men hvordan kan gamle fortællinger have betydning og autoritet i dag, og har Gud mere autoritet end Bibelen? (90 min inkl. samtale.)
Bekendelsen til Jesus som konge er kamufleret som et dobbeltnavn, Jesus Kristus. Men Jesus Kristus betyder ”Jesus er konge”. For Det Nye Testamentes forfattere er der ingen tvivl om, at Jesus har al magt og er den absolut eneste konge. Men kan det give anledning til loyalitetskonflikter, når man er statsborger i Guds kongerige og kongeriget Danmark på samme tid? (90 min inkl. samtale.)
Mange kristne forestiller sig, at denne verden på et tidspunkt skal gå under, og at vi derefter skal leve i himlen som engle. Men kan det virkelig passe? Er det en konstruktiv og bibelsk forståelse af Gud, os og verden? Eller skaber den forestilling snarere flere problemer, end den løser? Hvad nu, hvis det kristne håb er langt større, højere, bredere og dybere? Hvad gør det så for vores forhold til verden i dag?
Johannes’ Åbenbaring er måske det mærkeligste skrift i Det Nye Testamente, og det er både blevet misforstået og misbrugt utallige gange i tidens løb. Hvorfor er Johannes’ Åbenbaring skrevet, som den er, hvad er pointen, og hvad kan vi bruge den til i dag?